Blog

Een betere CAO

Gepost op in Algemeen

Een betere cao is iets wat de meeste onder ons graag zien. Betere lonen, meer vakantiedagen, kortere werktijden, meer zwangerschapsverlof, een betere uitbetaling tijdens ziekte het zijn allemaal dingen die vaak via een cao geregeld worden. Een goede cao is daarom van groot belang voor de werknemer. Om de belangen te behartigen zijn er vaak vakbonden welke zich hardmaken voor aanpassingen van de cao maar wat is een cao nu precies en hoe kan je een betere cao krijgen?

De collectieve arbeidsovereenkomst

De collectieve arbeidsovereenkomst beter bekend onder de noemer cao is een overeenkomst welke gesloten is voor een collectief. Vaak behelst dit collectief meerdere werkgevers en werknemersorganisaties zoals vakbonden en een groot aantal werknemers. Deze krijgen zo te maken met een arbeidsovereenkomst welke gelijk is binnen meerdere bedrijven. Vaak staan er afspraken in over de werkduur, het uurloon, het aantal vakantiedagen en wat er gebeurt bij ziekte. Een cao kan bindend zijn voor een gehele bedrijfstak zonder dat alle bedrijven (binnen deze tak) zich er bij aansluiten. Dit noemen we een algemeen verbindend verklaarde cao.

Voor en nadelen van een cao

Een cao heeft zowel voordelen als nadelen. De voordelen zien we vaak terug aan de kant van de werkgever en de nadelen aan de kant van de werknemer. Een cao verkleind namelijk de vrijheid die deze partijen hebben bij de contract onderhandeling. Hoewel vakbonden soms hevig in verweer komen en stakingen ingezet worden om cao veranderingen door te voeren zijn het vaak de werkgevers die aan het langste eind trekken. De macht uit zich in de vrijheid van keuze op de arbeidsmarkt. Wil je niet voor een bedrijf werken ga je toch ergens anders naartoe. Een of enkele medewerkers die opstappen zal voor een groot bedrijf niet een groot probleem zijn, stakingen komen in Nederland door angst voor het verlies van een baan niet vaak voor. Zijn er onderhandelingen dan komen er vaak enkele punten prominent onder de aandacht welke positief zijn voor de werknemer waarna de rust is hersteld. De punten positief voor de werkgever daar spreekt men niet veel over en zo ontstaat er over het algemeen een situatie dat de werkgever het meeste heeft aan de cao.

Contract beperking

Zodra een werkgever en werknemer om de tafel gaan zitten tijdens de sollicitatie procedure komt al snel het contract aan bod. De werkgever staat hierin sterk als er een cao op tafel ligt. Individuele afspraken over vakantiedagen, hoogte van het loon kunnen zo vaak gelijk van tafel waardoor er voor de werknemer niet veel in te brengen is tijdens de onderhandeling. De werkgever maakt de voor hem vaak positief uitpakkende cao kenbaar en wil de werknemer deze niet accepteren komt er geen overeenkomst. Mensen die opzoek zijn naar werk zijn afhankelijk van een werkgever om aangenomen te worden en zullen geneigd zijn de cao te aanvaarden ook al willen ze liever andere voorwaarden.

Een betere cao bewerkstelligen

Een betere cao bewerkstelligen is voor de werknemer vrij lastig. Gezien de cao geldend is voor meerdere werkgevers krijgt deze niet alleen te maken met zijn eigen werkgever. Zonder belangenorganisatie komt een werknemer eigenlijk nergens. De belangenorganisaties nemen het op voor de werknemer en maken veranderingen van de cao bespreekbaar bij de werkgevers. De werkgevers zien vaak niets in verandering ze hebben immers een cao die vaak goed aansluit op hun wens. Na lang slepen en trekken komt een conclusie vaak in de vorm van een minimale verandering waarin de werkgever toegeeft aan een bepaalde wens maar in ruil daarvoor een ander punt aanscherpt het twee winnaars principe. Wil je dus een betere cao kan je beter op zoek naar een werkgever welke geen cao heeft zodat je zelf om tafel kan om je contract naar wens te krijgen. Bedrijven zonder cao zijn vaak kleinschaliger waardoor je als je er een tijdje werkt sterker in de onderhandelingen zult staan dan bij een groot bedrijf met cao en vakbonden.

error: Content is protected !!