Blog

Lerarentekort

Posted on in Onderwijs

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt steeds meer zichtbaar. Op de meeste scholen lukt het nog steeds het team rond te krijgen. Maar de grens is bereikt. Daarom werkt de Rijksoverheid aan een duurzame oplossing voor dit probleem. Daarbij is de inzet nodig van alle partijen. Bijvoorbeeld het onderwijspersoneel, de vakbonden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Er is al een subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar beschikbaar voor onderwijsassistenten in het primair onderwijs die starten met de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo). Dit is een maatregel om het lerarentekort aan te pakken. Schoolbesturen kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een opleiding tot leraar voor onderwijsassistenten voor 5.000 per onderwijsassistent per jaar, gedurende vier jaren. Het bedrag van € 20.000 wordt per onderwijsassistent in een keer uitbetaald. Met de subsidie worden besturen deels gecompenseerd in de kosten voor het collegegeld en het studieverlof van een onderwijsassistent.

De aanpak van het lerarentekort vraagt inzet van alle betrokkenen. Zo zijn de opleidingen verantwoordelijk voor het goed en flexibel opleiden, besturen en scholen voor goed personeelsbeleid. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zorgt voor randvoorwaarden zoals financiële maatregelen. Ook gemeenten, bedrijfsleven en andere partners zetten zich in om het lerarentekort aan te pakken. Binnen het onderwijs werken veel verschillende onderwijsprofessionals. Zij dragen allemaal op hun eigen manier bij aan goed onderwijs. Niet iedereen mag (zelfstandig) voor de klas staan. Alleen in uitzonderlijke gevallen van overmacht kan er gekozen worden voor noodmaatregelen. Insteek is en blijft wel; bevoegd voor de klas! Op de meeste basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs is het gelukt het team rond te krijgen, maar de grens is bereikt.

error: Content is protected !!