Blog

Pestkoppen op de werkvloer

Pestkoppen op de werkvloer

1,2 miljoen Nederlanders hebben te maken met pesten, intimidatie of discriminatie op het werk. Een werknemer (schuilnaam Carla) vroeg hulp aan haar leidinggevende, maar kreeg die niet. Ze stond onlangs tegenover haar werkgever in de rechtbank. Hoe zorg je dat het niet zover komt?

Na vijf jaar wilde Carla dat het pestgedrag op haar werk nu echt onderzocht zou worden. In een kort geding eistte ze een onderzoek naar het pestgedrag én ze wilde haar baan terug! Een triest voorbeeld van pesterijen op de werkvloer en dat het uberhaupt zover moet komen.

Carla durfde haar collega’s er niet op aan te spreken, dus vroeg ze hulp van haar leidinggevende. Echter haar baas liet het afweten. Die merkte niets van het pesten en vond dat ze zich onprofessioneel gedroeg. Ze miste zelfreflectie, moest het zelf maar oplossen en haar baas maakte haar uit voor ‘kleuter’.

Carla probeerde het nog een paar maanden, maar toen ze het niet meer aankon, bleef ze ziek thuis. Na een re-integratie wilde ze terugkomen, maar dat zag haar werkgever niet zitten. De organisatie wilde haar ontslaan, maar dat mocht niet van de kantonrechter. Het was aan de werkgever dit op te pakken en onderzoek te doen. En nu staan de partijen weer voor de rechter. Carla wil gewoon haar baan terug, omdat ze alleen daar een bepaalde opleiding kan afmaken. En ze wil dat haar baas het pestgedrag nu echt gaat onderzoeken, in plaats van haar te bestempelen als onprofessioneel.

Een schrijnend voorbeeld, echter is Carla lang niet de enige die te maken heeft met pesten op het werk. Er zijn heel wat meer rechtszaken geweest in de afgelopen jaren. Uit een onderzoek van TNO kwam naar voren dat 1,2 miljoen werknemers te maken hebben met pesten, intimidatie en discriminatie op de werkvloer. Het gaat dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie. Dat is vaak hard en confroterend maar soms gebeurt dat ook heel subtiel. Vooral dat laatste is minder zichtbaar en dus niet makkelijk te bewijzen.

Mensen zoals Carla vinden het vaak moeilijk om toe te geven dat ze gepest worden. Er ligt voor volwassenen een groot taboe op om toe te geven de voetveeg te zijn en veel werknemers zoeken de schuld bij zichzelf. Toch is dit voorbeeld geen uitzondering. Het gebeurt vaak dat juist leidinggevenden de pesterijen niet serieus nemen. En die leidinggevende soms zelf de pester is.

Wat kun je doen als je zelf gepest wordt op het werk? Wat je ook doet, wacht er niet te lang mee. Probeer het bespreekbaar te maken. Je kunt letterlijk ziek worden van pesten. En hoe langer het doorgaat, hoe lastiger het is om eruit te komen. Kijk de mensen recht in de ogen aan. Daarmee straal je kracht uit. Je kunt ook een standaard opmerking voorbereiden. Als je bijvoorbeeld langs de koffieautomaat loopt en hoort dat er iets onaardigs over je gezegd wordt kun je direct reageren. Zo voorkom je een gevoel van onmacht. Verder kan het helpen om het gesprek aan te gaan met de pester. Doe dat op een rustig moment. En vraag heel direct waarom die persoon vaak vervelende opmerkingen maakt en laat dan een stilte vallen. De andere partij zal zich ongemakkelijk voelen, met het nodige resultaat. Wees rustig en krachtig, niet vijandig.

Helpt dat ook niet? Vraag dan hulp bij een andere collega, vertrouwenspersoon of leidinggevende. Leg de feiten vast. Meldt het schriftelijk aan je werkgever, bijvoorbeeld via e-mail. Een mondeling gesprek kun je achteraf in een gerechtelijke procedure namelijk moeilijk bewijzen.

error: Content is protected !!