Blog

Regeling werkende arbeidsgehandicapten

Gepost op in Overheid

Nieuwe arbeidsgehandicapten krijgen hun beperkte salaris aangevuld met een uitkering in plaats van met extra loon. Dit geldt voor een ieder die een voltijdsfunctie heeft tot maximaal het wettelijk minimumloon.

Over het aangevulde deel wordt helaas geen pensioen opgebouwd, echter wel wordt het voor veel mensen financieel gunstiger als ze besluiten te gaan werken. Met name geldt dat voor arbeidsgehandicapten die in deeltijd werken. En tot nu toe slechts tot bijstandsniveau aanvulling kregen op hun beperkte salaris. Dat blijkt uit de plannen van het kabinet voor arbeidsgehandicapten. Het kabinet bespaart hiermee op de lange termijn 500 miljoen euro is de raming. Dat geld kan dan worden gestoken in ca. 20.000 extra beschermde werkplekken. Geld voor mensen die anders niet kunnen meekomen op de arbeidsmarkt.

Waar haalt ons kabinet dat geld vandaan? Men denkt dit deels te kunnen halen uit de pensioenpremies en werkgeverspremies waarvoor werkgevers straks niet meer gecompenseerd hoeven te worden. Het andere deel zal moeten komen van de arbeidsgehandicapten die geen recht hebben op een uitkering. Geen recht hebben omdat ze bijvoorbeeld een werkende partner hebben. Gevolg is dat ongeveer 10 procent van de arbeidsgehandicapten straks onder bijstandsniveau moeten werken. Het kabinet verwacht dat hierdoor ruim 200.000 mensen aan het werk gaan. Dit vooral omdat werkgevers minder administratieve lasten hebben en dan eerder geneigd zijn arbeidsgehandicapten aan te zullen nemen. Werkgevers hoeven dan niet meer bij de gemeente aan te kloppen voor aanvullende subsidies, dat zal de werknemer zelf moeten doen.

error: Content is protected !!