Blog

Veiligheid op de werkvloer

Gepost op in Algemeen

Om werkgevers en werknemers zoveel mogelijk veiligheid te bieden, zijn er een aantal regels vanuit de wet verplicht. Deze regels hebben te maken met BHV. Wat is BHV precies en hoe kunnen er vanuit een wet veiligheidseisen gesteld worden aan een werkvloer?

BHV

De afkorting BHV staat voor bedrijfshulpverlening en die titel zegt eigenlijk al wat iemand moet doen die werkzaam is binnen een bedrijf met een BHV diploma. Wanneer het een groter bedrijf betreft, is het verplicht om dan ook meerdere werknemers in dienst te hebben die een BHV diploma hebben. Deze gezamenlijke BHV-ers worden ook wel de BHV-organisatie binnen een bedrijf genoemd. Sinds 1994 is het wettelijk verplicht voor bedrijven om een, of meerdere, BHV-ers te hebben.

Bedrijfshulpverlening

Maar wat zijn nou precies de taken van een BHV-er? De belangrijkste taak is om bij te dragen aan de veiligheid van de andere werknemers. Dat kan heel breed zijn. BHV-ers worden ingezet bij verschillende scenario’s waarbij werknemers gewond kunnen raken. Zo zullen zij bijvoorbeeld eerste hulp verlenen. Stel dat er een werknemer van de trap gevallen is, dan wordt een BHV-er benaderd om te kijken naar de wond en eventueel eerste hulp te verlenen. Wanneer het blijkt dat eerste hulp onvoldoende is, zal de BHV-er de gewonde persoon doorsturen naar een arts. Ook zal een BHV-er ingezet worden bij een brand. Zo weet hij de brandblussers te vinden en eventueel de brand te bestrijden. Wanneer de brand te groot is om te bestrijden zal de BHV-er de brandweer inschakelen. Hiermee komen we gelijk op de volgende taak van de BHV-er: evacueren. De BHV-er wordt namelijk ingeschakeld om te assisteren bij de evacuatie van de werknemers. De BHV-ers zullen ervoor zorgen dat er een alarm zal afgaan en vervolgens volgens een bepaald plan alle medewerkers evacueren. Het is belangrijk om te noteren dat BHV-ers bij grotere ongelukken of bijvoorbeeld een grote brand, ook fungeren als doorgeefluik aan andere instanties. Een BHV-er zal bijvoorbeeld de brandweer inschakelen bij een grote brand en een ambulance bellen wanneer hij ziet dat de medewerker meer hulp nodig heeft dan hij kan bieden.

BHV-organisatie

Vanuit de wet is het verplicht dat er een aantal BHV-ers binnen een bedrijf zijn. Hoeveel dat er precies zijn heeft ook te maken met het aantal werknemers binnen een bedrijf. Deze BHV-ers behoren met elkaar tot een gezamenlijke organisatie. Het is belangrijk dat deze organisatie eens in de zoveel tijd bij elkaar komt en allemaal afweet van de verschillende plannen bij calamiteiten. Ook houden de BHV-ers onderling oefeningen, soms met alle werknemers erbij, om te oefenen wat er moet gebeuren wanneer er daadwerkelijk calamiteiten zijn.

Diploma’s

Niet iedereen kan zomaar vrijwillig BHV-er worden in zijn bedrijf. Het verlenen van eerste hulp en eventueel helpen bij brand vergt een stukje kennis wat niet iedereen bezit. Hiervoor moet de BHV-er dus ook diploma’s halen en een certificaat van bekwaamheid kunnen overhandigen. Dit wordt ook vanuit de wet verplicht voor iedereen die BHV wil uitoefenen. Er is ook een verplichting om dit BHV-examen eens in de zoveel tijd te herhalen. Een BHV-er kan bepaalde dingen verleren en wanneer hij opkomt voor de veiligheid van een grote groep mensen, is het verstandig dat hij nog steeds weet wat hij doet. Ook kan het zijn dat er nieuwe technieken zijn of dat er andere factoren nodig zijn om bijgeschoold te worden over het onderwerp BHV en veiligheid op de werkvloer.

error: Content is protected !!